Wienerklassisk og barokmusik

Wienerklassisk og barokmusik

Forskellen på barokmusik og wienweklassik er først og fremmest, at den æstetik, der ligger til grund for barokkunsten, er grovere, mere rationalistisk og enkel en den ny tids. Et stykke barokmusik bevarer således den karakter, der anslåes i de første takter, hele stykket igennem. Vel er der kontraster inden for den enkelte sats, men de er i al væsentlighed af dynamisk art - forte contra piano - og levner i hvert fald ikke mulighed for gennem musikken at skildre en skiftende og bevægende følelsesmæssig udvikling. I modsætning hertil melder den nye stil sig med mulighed for inden for en sats at anvende kontraster af tematisk, rytmisk og anden art, hvortil kommer den rigdom af nuancer, der byder sig ved brug af udjævnede dynamiske overgange (crescendo og decrescendo), instrumentering og tematisk arbejde.