Den Franske Revolution

Den franske revolution 1789-99 begyndte, da tredjestand sprængte generalstændernes møde og 17. juni 1789 erklærede sig for Nationalforsamling; revolutionen støttedes af Paris borgere, der 14. juli stormede Bastillen, og af bonderejsninger. 4. august ophævedes

 

standsprivilegierne, 26 august kom en erklæring om menneskerettigheder, og i oktober tvang et folketog til Versailles kongen til at følge med til Paris. Kirkegodset inddroges og en kirkeforfatning vedtoges 1790. Frankrigs nye forfatning blev beediget af Louis 16.