MUSIKALSK FORM

STRUKTUR:

Et musikstykkes form er i første række den overordnede struktur som udgør nummerets rygrad.

Her er Intro, A- og B-stykker, Vers / Omkvæd, Kontraststykke, Afslutning/Coda.

Nogle standardformtyper er:

 • Strofisk form: A1 A2 A3 A4 osv. Formen kendes fra den folkelige visesang. I Pop- og rockmusik findes den i musik med folkelige rødder
 • AABA form – blandingen af et velkendt stof (A) med et kontraststykke (B). Formtypen kendes både fra klassisk musik, jazz og pop/rock-musik

 • Pop-form: Vers / Omkvædsform. Omkvædet er ’målet’ og gentages mange gange til slut, f.eks. AABABBB ..

 • Udvidet pop-form. En blandingsform hvor der er indlagt et kontraststykke (C)

FUNKTION:

 • Hvad er de enkelte formleds funktion i musikstykket? Hvilke elementer er i forgrunden – de
 • mest fremtrædende – og hvilke er i baggrunden?
 • Hvorfor er det formled placeret der hvor det er?

 

INDHOLD:

 • Hvad er indholdet af de enkelte formled:
 • Hvad er stemningen? Hvilken effekt har det på lytteren?
 • Er musikken i stilstand? Er man i hvile?
 • Er musikken i bevægelse? Er den spændingsfyldt? Fremadrettet? ..
 • Er det bestemte effekter eller en bestemt sound der giver den virkning vi fornemmer?
 • Hvad vil komponisten / bandet med musikken?