Underlægningsmusik

Filmmusik kan være ren underlægningsmusik: som er den mest benyttede. Her er tale om musik, som man ikke ser blive spillet i filmen. Den er underordnet billederne, og dens funktion er at underbygge billederne på forskellige måder. Den rene underlægningsmusik kan fortælle os noget om tiden, stedet og miljøet. Den kan bruges psykologisk til at underbygge en stemning med, og derved lede publikum til en bestemt stemningsoplevelse.

 

 

The African Queen - 1951