Sammenhæng:

Sammenhæng: En af musikkens væsentlige funktioner er at skabe sammenhæng i handlingsforløbet på trods af skift i tid, sted og rum og forstyrrende dialoger. Musikken får en sammenbindende funktion. Et fint eksempler herpå er indledningssekvensen fra serien MATADOR. Musikken skaber en sammenhæng for publikum, selvom scenerne ikke passer sammen indholdsmæssigt. Dette kaldes for Links eller Bridges. Musikken kan også markere indledning eller afslutning af scener eller sekvenser. Dette kaldes for Intro og Outro.