De fire årstider – foråret

De Fire årstider er skrevet af Antonio Vivaldi og forelå første gang på tryk i 1725. Det er 4 violinkoncerter, der henholdsvis beskriver forår, sommer, efterår og vinter. En Solokoncert er opbygget af 3 satser:

  1. Hurtig (fx allegro)
  2. Langsom (fx adagio)
  3. Hurtig (fx allegro)

 Instrumentationen i Vivaldis ”De fire årstider” er soloviolin, violin 1, violin 2, viola (bratsch), cello/kontrabas og basso contionuo (cembalo eller orgel).

Basso Continuo gruppen spiller efter generalbas-systemet og er en form for improvisatorisk akkompagnement ud fra givne retningslinjer.

Soloviolinen har også en improvisatorisk frihed ud fra givne regler i de langsomme satser.

Vivaldi lader hver årstid anskueliggøre musikkens tonemaleri. Der er uvished om, hvorvidt digtene er skrevet før eller efter kompositionen, men de forelå på Vivaldis tid.

A: Foråret er kommet

B: og fuglene byder velkonnem i glædessang,

C: og rislende vandløb flyder i den blide zephyr-vind.

D: I mens formørkes skyerne, og tordenskrald og lynglimt starter en storm.

E: Snart kommer den lille fugl tilbage og synger på ny.

F: og der, på den dejlige blomsterklædte eng, hvor træernes blade duver blidt, sover fårehyrden med sin trofaste hund ved sin side

G: - til lyden af den festlige sækkepipemusik, som nymfer og hyrder danser til under den lysende forårshimmel.

 

Sommer

A: I tiden med bagende sol, falder der ro over mennesker og dyr, og pinjetræerne svedes af

B: Gøgen begynder at kukke,

c: og derefter begynder turtelduen og nattergalen deres sang.

D: Den milde zephyr-vind blæser, men udfordres af nordenvinden.

E: Fårehyrden skælver, skræmt af stormen og sin skæbne.

F: Hans ben ryster af skræk for det kraftige tordenvejr og de store sværme af myg og fluer.

G: Men hans flygt er velbegrundet, for torden og lyn og uvejr slår komet ned.

 

Efterår

A: Bønderne fejrer en god høst med dans og sang,

B: og påvirket af for megen vin

C: afslutter de deres munterhed ved at falde i søvn.

D: Til slut holder alle inde med at synge og danse til den glade musik, og årstiden indbyder til behagelig søvn.

E: Jægerne går på jagt i morgengryetmed horn, gevær og glubske hunde.

F: Dyrene flygter, og jægerne følger deres spor.

G: Allerede skræmt, såret og udmattet af

H: bragende geværer og hunde, forsøger dyret desperat at flygte, men fanges og dør.

 

Vinter

A: Man er forfrossen og rystende afkulde afftostsneen

B: og de kraftige vindstød fta den bidende vind.

c: Man stamper hele tiden sine fødder,

D: og ens tænder ryster på grund af den ubarmhjertigekulde.

E: I ro og fted og veltilfreds slapper man afved pejsen, mens regnen vælder ned udenfor.

F: Går først forsigtigt på isen

G: i skræk for at glide og falde.

H: Senere går man mere dristigt, og man glider og falder.

I: Igen gående på isen med større selvtilftedshed,

L: indtil isen til sidst brækker og går i stykker.

M: Lyttende gennemjernlågen til

N: Sirocco-vinden og Bora-vinden og alle de andre vindes kamp. Det er vintren, men den bringer glæde.