• Beat er et nummers rytme, som fx kan være shuffle, rock, funk, Motown-beat. Et beat er bestmt af underinddelingen af pulsslaget - fx trioliserede8.-dele.
 • Call and response - betegner et spørgsmål-svar-forhold mellem to musikalske fraser - fx forsanger og kor.
 • Fill - en improviseret frase, der typisk fylder ud i melodiens pauser.
 • Fill-in - ofte en beskrivelse for en trommeovergang.
 • Frase - en musikalsk sætning, vokal eller instrumental.
 • Groove - betyder egt. rille, men er rytmesporet, summen af det rytmegruppen spiller.
 • Hook - "krog" bruges om et karakteristisk element som man husker et nummer på.
 • Kontrastykke - er et formled der typisk kommer en enkelt gang i løbet af et nummer.
 • Korisk form - er bygget op omkring gentagelsen af et enkelt stykke, som kaldes et kor.
 • Melisme - betegner en frase hvor der synges flere toner på samme tekststavelse.
 • Ostinat - er en frase der stædigt repeteres over et længere forløb.
 • Ostinatstruktur - er en betegnelse for at flere samtidige ostinater arbejder sammen eller mod hinanden og danner en helhed.
 • Riff - er en kort karakteristisk rytmisk/melodisk figur.
 • Rundgang - er en rækkefølge af akkorder, der evt. gentages.
 • Vers-omkvædsform - er bygget op omkring en vekslen mellem to forskellige stykker - et vers og et omkvæd.