Soul og 60'erne

Soulmusik er tæt knyttet til en voksende bevidsthed blandt den sorte befolkning. Den sorte befolkning i USA blev bevidste om deres rødder og deres kultur. Ordet soul blev med positiv ladning brugt om stort set alt specifikt sort. Det betegnede en særlig kvalitet som kun sorte havde og som gennemsyrede alt hvad man foretog sig.

Borgerrettighedsbevægelsen som i 50'erne og 60'erne havde gjort op med mange års undertrykkelse af den sorte befolkningsgruppe blev en væsentlig del af soulmusikken.

Baggrunden for borgerrettighedsbevægelserne var "Jim Crow-lovene" der , efter borgerkrigens slutning i 1865, indførte separate hoteller, skoler, adskilte pladser i busser, restauranger, biografer og koncertsale for farvede og hvide.

  • Nogle grupper var separatister og sorte nationalister. De troede ikke på en sammensmeltning med den hvide kultur. Man skulle opbygge en egen stat i staten. Fx Booker T.
  • Andre arbejdede primært for integration: Racediskriminationslovene skulle afskaffes, og diskriminationen i de forskellige dele af samfundet skulle ophøre så sorte og hvide kunne leve sammen på lige fod. (Martin Luther King)
  • Radikalisering af borgerrettighedsforkæmperne i midten af 60'erne - "Black Power og Nation of Islam med Malcom X. De radikale bevægelser mente at man ikke længere skulle møde sine hvide undertrykkere med kærlighed og arbejde for integration, men bekæmpe det hvide samfund og dets værdier - om nødvendigt med vold - og skabe et separat samfund baseret på ægte sorte værdier.
Martin Luther King
Malcolm X
Booker T