Den klassiske sonate

1. sats En hurtig sats, som ofte har tempo-betegnelsen "allegro".

2. sats En langsom sats som ofte har tempo-betegnelsen "adagio".

3. sats En dansende sats - en menuet - og har ofte et moderat tempo.

4. sats En finalen sats som ofte har tempo-betegnelsen "allegro".

De enkelte satser er tit del indbyrdes beslægtede (f.eks. med hensyn til toneart, tema) dels indbyrdes kontrasterende (f.eks. med hensyn til toneart, tempo og karakter).

Undersøger man de enkelte satsers form, vil det vise sig, at der næsten altid ligger bestemte principper til grund for hver enkelt sats' udformning.

 

1. sats. Sonateform.

2. sats Sonateform eller variationsform.

3. sats Menuet-form eller Scherzo-form.

4. sats Sonateform eller rondoform.