Menuet-skema

A (menuet)
: a : : ba :
8 + 8
B (Trio)
: c : : dc :
8 + 8
A (menuet)
a ba

Menuet

 

Som det vil ses er hver af menuettens tre dele hver for sig en to-delt liedform. Repetitionen af menuetten til sidst er ikke skrevet ud i noderne. Der er bare skrevet menuet da capo, hvilket betyder menuet forfra. Somme tider har komponisten tilføjet: senza tepetizione (s.r.) fordi de enkelte dele af menuetten ikke skal gentages denne gang. Oprindelig spilledes menuetdelen af det fulde orkester (tutti), mens trioen blev udført af solister, og denne karakter er bevaret, så at trioen stadig har en mere glidende karakter og er piano. Det samme skema gælder for mange af de ældre marcher.

Menuetten er oprindelig en pardans i 3/4 takt generelt med en meget regelmæssig opbygning (ofte i 8 takts perioder). Oprindelig blev menuet-delen (A) spillet af fuldt orkester, mens trioen (B) blev udført af solister, og derfor er der færre instrumenter repræsenteret i trioen.

Tonalt vil menuet-delen ved b-temaet ofte være moduleret til dominant-tonearten (i dur) og tonikaparallel-tonearten (i mol) for at vende tilbage til tonika i slutningen af A-delen. Trio-delen står mere frit m.h.t. tonaliteten. Dog ser man ofte trio-delen i variant-tonearten. F.eks. hvis menuetten står i c-mol, vil trioen stå i C-dur.

 

Musikstykker Menuet